Спаси сърцето си от ТРОМБ с AFIB на Microlife !

Новини

 


 

Хипертонията и предсърдното мъждене са основните фактори за риска от инсулт.

прочети още...


 

 


Вход за дистрибутори

[ Забравена парола ]

 

Microlife RSS News

Въпроси и отговори за наблюдение на температурата

 

 

 Как мога точно да измервам температурата?
При употреба, трябва да се направи разлика между техническата точност на самите термометри и клиничната точност при измерване на температурата. Първата от споменатите се определя при идеални условия, за да гарантира качеството на инструмента, като се имат предвид съответни технически стандарти. Точност от +0.1°С може да се счита за отговаряща на най-високите стандарти при висококачествените термометри. При употреба потребителят НЕ трябва да бърка техническата точност с тази точност. Описаните тук температури на човешкото тяло, които зависят от мястото и времето на измерване, се дължат на физиологични причини, а не на термометъра. Точност може да бъде получена чрез правилното поставяне на термометъра (следвай инструкциите за експлоатация!). 

 Къде трябва да измервам температурата?
Най-достоверна вътрешна температура се измерва чрез поставяне на термометъра в ануса (ректално измерване). Това измерване е точно и има слабо отклонение в резултатите. Нормалната граница е приблизително 36.2°С – 37.7°С.
При вагиналното измерване в сравнение с ректалното се наблюдава слабо отклонение на температурата до 0.1°С - 0.3°С, при съпоставима точност на измерване.


Оралното измерване може да бъде извършено като букално измерване (в бузата) или чрез сублингвално измерване (под езика). Двете измервания дават малки отклонения от ректалната температура с приблизително 0.3 °С – 0.8 °С, с предпочитание на сублингвалното измерване пред букалното.


Единствените видове телесни повърхностни температурни измервания, използвани клинично в практиката са под мишницата (аксиларно измерване) и в слабините (ингвинално измерване). И в двата случая съответния крайник се притиска до тялото, за да намали всякакво температурно влияние на заобикалящата среда. Недостатък е, че времето за измерване е продължително. При възрастни, точността на аксиларното измерване е по-ниска от ректалното с приблизително 0.5 °С – 1.5 °С!
 

При новородените, тези отклонения в сравнение с ректалната температура са много по-малки.
 

Безконтактните термометри измерват лъчистата топлина излъчена от топлинен източник. Повърхностната температура може да бъде измерена от това излъчване. Днес се използват предимно термометри за ухо. Те целят да измерят бързо температурата в тъпанчето.

 Какво е важно при измерване на температурата?
Вярно е, че измерената телесна температура винаги зависи от това къде е измерена. Следователно, противно на общоприето мнение, няма просто „нормална температура”.
Освен това, здравословната човешка телесна температура варира в зависимост от дейността и времето през деня. При ректалното температурно измерване, типична температурна разлика от 0.5 °С между по-високата вечерна температура и по-ниската температура сутрин е физиологично. Телесната температура се повишава след физическа дейност.
Най-общо казано, прави се разлика между вътрешната и външната температура, където външната температура е измерена на повърхността на кожата и е смесена температура между вътрешната телесна температура и температура на заобикалящата среда. Вътрешната температура се измерва чрез поставяне на термометъра в телесна кухина, което отчита температурата на слизестата тъкан. 

 Защо измерваме телесната температура?
От огромно медицинско значение е да измерваме телесната температура. Причината е, че много заболявания са съпроводени с характерни промени в телесната температура. По същият начин лечението на съответното заболяване може да бъде наблюдавано чрез измерване на телесната температура, и ефикасността от започнатото лечение може да бъде оценено от лекаря. Високата температура е реакция на организма към възбудителя на болестта, при който центърът на терморегулация променя температурата за активизиране на защитните сили на организма. Температурата е най-общо форма на патологично /свързано с болестта/ повишение на телесната температура.