Спаси сърцето си от ТРОМБ с AFIB на Microlife !

Новини

 


 

Хипертонията и предсърдното мъждене са основните фактори за риска от инсулт.

прочети още...


 

 


Вход за дистрибутори

[ Забравена парола ]

 

Microlife RSS News

Често задавани въпроси относно термометрите за чело

 

 

 

 Как действа термометърът за чело на Microlife?
Термометърът за чело на Microlife измерва инфрачервената енергия, излъчвана от челото. Тази енергия се събира чрез лещи и преобразява в правилната температурна стойност. 

 Може ли термометърът за чело на Microlife да ни нарани по някакъв начин?
Не, термометърът за чело на Microlife не изпраща никакви вълни или топлина по което и да е време. Той действа единствено като приемник на топлина. 

 Как резултатите от термометъра за чело на Microlife се сравняват с резултатите от орално, ректално или аксиларно измерване?
Измерванията с термометъра за чело на Microlife са сравними с тези на оралната температура, измерена с качествен термометър. 

 


 

 • Ректалните температури са малко по-високи отколкото измерванията, извършени орално.
 • Измерване под мишницата се влияе най-силно от стайната температура, така че е по-трудно да се удостовери. То е по-ниско отколкото оралните измервания.

 Толкова ли е точен термометърът за чело на Microlife колкото болничните устройства?
Точността на термометъра за чело на Microlife е доказана клинично. Термометрите за чело на Microlife са поне толкова точни, колкото най-скъпите болнични устройства.

 • Термометъра за чело на Microlife е произведен, за да отговаря на същите международни стандарти, както болничните устройства.
 • Разликата с болничното устройство е в дизайна. Болничните устройства са по-стабилни и следователно не толкова чувствителни към падане. Те се доставят със стабилни скоби за стена, разнообразие от предпазители за накрайника и т.н.
 • Някои професионални термометри притежават качеството да изобразяват резултатите сравнявани съответно с ректални или орални отчитания. Ние считаме това за доста объркващо и предпочитаме да показваме реалната достоверна температура на челото. Доколкото ни е известно няма никаква медицинска база, която да позволява „трансфер” на данните към ректални или орални резултати.

 Защо има вероятност да получа различни отчитания при многократни измервания?
Изчакайте поне 30 сек. преди следващо измерване.

 Нуждае ли се термометърът за чело на Microlife от калибриране?
Според международните стандарти ние изискваме да се обърнете към оторизирания представител на Microlife, за да извършва проверка за точност на всеки две години. 

 Как да съм сигурен, че устройството е все още точно след продължителна употреба или след изпускане?
Термометъра на Microlife има функция да извършва измерване всеки път, когато се включи. Така че, стига да не получавате съобщения за грешка (“ERR?), подходящата техника ще даде точен резултат.

 • Според международните стандарти ние изискваме да се обърнете към оторизирания представител на Microlife, за да извършва проверка за точност на всеки две години.

 Кога и колко често би трябвало да почиствам или дезинфектирам термометъра за чело на Microlife?

 • Почиствайте замърсените лещи или калъф, когато е необходимо.
 • Използвайте алкохолен тампон или памучен тампон напоен с алкохол (70% изопропил, набавя се от аптеката) за почистване на калъфа и накрайника на термометъра. Трябва да сте сигурни, че никаква течност не прониква във вътрешността на термометъра. Никога не използвайте абразивни почистващи агенти, разтворители, газ или бензин за почистване. Никога не потапяйте инструмента във вода или други почистващи течности. Внимавайте да не надраскате повърхността на екрана.

 Термометърът за чело на Microlife подходящ ли е за преждевременно родени бебета както и за възрастни?
Да, термометърът за чело на Microlife е разработен, така че да измерва телесната температура на възрастни и деца на всякаква възраст, включително и на преждевременно родени бебета.

 

Внимание: високата температура при бебета и малки деца би трябвало веднага да се докладва на лекаря Ви!

 Мога ли да използвам термометъра за чело на Microlife за измерване на телесната температура в други части на тялото?
Не, термометърът за чело на Microlife е предназначен единствено за измерване на температурата на челото. 

 Мога ли да измервам температурата на млякото или водата за къпане на бебето?
Не, термометъра за чело на Microlife не е предназначен за измерване на температура другаде освен на челото.

 • Някои от Ушните термометри на Microlife предлагат възможността да измерват температурата не само в ухото. Моля проверете в инструкциите.

 Може ли жена да използва термометъра за чело на Microlife за измерване на базалната температура, за да установи овулация?
НЕ препоръчваме това, тъй като не са извършени клинични изследвания, които да потвърждават правилно отчитане на базална температура с термометър за чело.Мога ли да използвам термометъра за чело на Microlife при пътуване в кола или линейка? Влияят ли ниските температури през зимата върху отчитането?
Да, но моля, имайте предвид, че оперативната температура трябва да е между
10°С и 40°С (50°F и 104°F)! Ако самият термометър е извън тези граници, никакви измервания не могат да се извършат. В такъв случай екранът показва “L? или “H?. Ще отнеме известно време, за да се върне термометърът в границите на работната си температура.

 • Пациентите и термометъра трябва да са в статично положение при стайна температура поне 30 мин.

 Подходящ ли е термометърът за чело на Microlife за животни?
Термометрите на Microlife са разработени и предназначени за хора. Нямаме опит с измерванията на температурата на животни и не поемаме никаква отговорност за данни, получени при животни. 

 Стайната температура влияе ли върху отчитанията?
Не, ако работната температура е между 10°С и 40°С (50°F и 104°F)! Ако самият термометър е извън тези граници, никакви измервания не могат да се извършат. В такъв случай екранът показва “L? или “H?. Ще отнеме известно време, за да се върне термометърът в границите на работната си температура.

 • Не използвайте термометър за чело в среда с висока влажност.

 Каква е продължителността на употреба на термометрите за чело на Microlife?
Продуктите на Microlife са предназначени да се използват дълго време. Използваните компоненти са с високо качество и внимателно предпазени. Независимо от внимателния дизайн и конструкция, невнимателно боравене с термометрите на Microlife може да даде резултат в грешни отчитания.

 • Когато проектираме нов продукт, ние извършваме тестове за стрес на ключови компоненти, за да осигурим дълготрайност. Продуктът е предназначен да се използва от 5 до 10 години при преценени „нормални” домашни условия за употреба.
 • Според международните стандарти ние изискваме да се обърнете към оторизирания представител на Microlife, за да извършва проверка за точност на всеки две години.
 • Правилната употреба и използване на термометрите на Microlife би трябвало да подсигури много години точни измервания на температурата.

 Колко е дълъг живота на батерията?

Батерията има продължителност на живот поне за 1000 измервания.

Когато потребителят монтира нови батерии и получава отчитания, които смята за неточни, моля проверете следното:

 

 • Колко стара е батерията? Батериите губят капацитет след време дори и ако не се използват.
 • Моля, бъдете сигурни, че батерията е нова.
 • Батерията може да работи с други устройства (например будилник), който изисква по-нисък минимум за входящото електрическо напрежение, но не може да работи с термометър.
 • Ако продуктът на Microlife остане в склада на представителя на Microlife значително време, животът на батерията значително се намалява.
 • Стайната температура също въздейства на живота на батерията. При температури под 15 °С, животът на батерията намалява значително!

 Какъв вид батерия е необходима при смяна?

 • Термометърът е снабден с литиева батерия CR 2032.
 • Препоръчваме да носите старата батерия със себе си, когато купувате нова.
 • Microlife не продава батерии. Те могат да се закупят във всеки магазин за електроматериали, аптека, магазин за приспособления, фотографски магазин или газ станция.

 Водоустойчив ли е термометърът за чело на Microlife?
Не, никога не потапяйте термометъра във вода или други течности.