Спаси сърцето си от ТРОМБ с AFIB на Microlife !

Новини

 


 

Хипертонията и предсърдното мъждене са основните фактори за риска от инсулт.

прочети още...


 

 


Вход за дистрибутори

[ Забравена парола ]

 

Microlife RSS News

Медицинско приложение на осцилометричната технология за измерване

 

Завишеното артериално налягане принадлежи към най-важните рискови фактори в развитите страни. Продължителната артериална хипертония неизбежно води до атеросклероза, която носи риск за инфаркт на миокарда или мозъчен инсулт. Тези така наречени „основни васкуларни заболявания” са много често срещани в съвременното цивилизовано общество.

Всяка година в САЩ се констатират 900 000 инфаркта на миокарда, в Обединеното Кралство 225 000, а в Германия 275 000 пациента страдат от остра коронарна болест. 40-50% от тези пациенти не преживяват първите 4 седмици постинфарктен период.

Около 420 000 пациенти в САЩ, около 100 000 в Обединеното Кралство и около 125 000 пациенти в Германия страдат от мозъчен инсулт. 50% от тези пациенти вече не са в състояние да изпълняват професионалните си задължения поради това церебрално състояние.

Мозъчните инсулти и инфарктите на миокарда са причината за 45% от смъртните случаи в цивилизования свят.

При хипертония е необходимо да се следи концентрацията на холестерол в кръвта и да се избягва тютюнопушенето.


Артериалната хипертония е много често срещана. Преобладаващият процент в развитите страни е 20%. Това означава, че в САЩ в действителност 56 млн. пациенти страдат от артериална хипертония. Съответно цифрата, отнасяща се до Обединеното Кралство е 13 млн. и до Германия – 16 млн.


Съвременната медицина предлага широка гама терапевтични мерки, включващи диета, физическа дейност и фармацевтична интервенция. Който и да е вид терапия, обаче, се нуждае на първо място от правилна и подходяща диагноза на артериалното налягане.

Диагнозата може да се постави в лекарския кабинет. Това, обаче, в много случаи не е най-добрия вариант. Първо, измерването извършено от лекаря се променя поради така наречения „ефект на бялата престилка”, което води до изкуствено завишаване на артериалното налягане на пациента. Второ, работещите пациенти в действителност са ограничени във възможностите си за посещения при лекаря.


За препоръчване е артериалното налягане да се измерва ежедневно от самите пациенти на работните им места и /или в къщи. Те трябва да се записват и съобщават на лекаря в процеса на лечението..

Понастоящем, съществуват само две технологии за измерване на артериалното налягане. Пациентите могат да използват автоматични устройства, които са разработени на основата на така наречената „осцилометрична” технология или да изберат апарати, основаващи се на така наречената „аускултаторна” технология.

Аускултаторната технология е позната още под името метод на „Рива-Рочи”, базирана на долавяне на артериални звуци, които са налице, когато кръвта протича под маншета, обвиващ горната част на ръката на пациента.
Повечето аскултаторни устройства са ръчни. Това означава, че пациентът се опитва да засече звука от свързани пулсации със стетоскоп и в последствие да направи заключение за систолното и диастолното налягане въз основа на тези звукови образци.

Методът, обаче, е ефективен само при обучени и опитни пациенти, ако те все още нямат намален слух поради възрастта си. За нещастие, много пациенти, които страдат от артериална хипертония, са възрастни хора. Тъй като тези пациенти често наистина имат проблеми със слуха, има вероятност да не са в състояние да използват правилно аускултаторните уреди.
Неопитни пациенти, които не са свикнали да интерпретират аускултаторните звукови образци, може също да не са в състояние да използват тези „ Рива-Рочи” апарати за артериално налягане.
На пазара има няколко автоматични аускултаторни устройства за измерване на артериално налягане. Измерването се осъществява с микрофон, който също долавя и звукови сигнали отвън.

Осцилометричната технология на уреди за измерване на артериалното налягане е на пазара от около 10 години. Технологията също така е базирана на маншет, който се поставя над лакътя или на китката. Оказва се, че първите апарати дават по-точни резултати при измерването.
Всички маншети включват мехур, който засича промени в пулса. Те произтичат от кръвни процеси, които протичат точно под маншета. Тези промени в налягането се записват в процеса на измерване.

Осцилометричната технология има две основни предимства: първо, не е необходимо пациентът да е обучен да интерпретира пулсацията. Второ, не се налага пациентът сам да засича пулса си.
Следователно, измерването може да се приложи и при възрастни и инвалиди.
По принцип трябва да са налице само няколко специфични условия: измерването да се извършва в състояние на покой, да се избягват движения по време на измерването и маншетът да е поставен на височината на сърцето. Не са необходими никакви други умения, за да се извърши измерване на артериално налягане.

На пазара се предлага широка гама осцилометрични апарати. Точността им е наистина много добра.
Има, обаче, разлики в точността на уредите в зависимост от специфичния дизайн на модела на производителя. Те се отнасят главно до:
- Заглушаване на външните шумове.
- Способността да се отчитат правилно промените в пулса на пациента.
- Измервания при пациенти със слаба пулсация.
- Измервания при пациенти с много ниско или много високо артериално налягане.

Най-често пациентите, които правят опит да измерват артериалното си налягане, не са в състояние на достатъчен покой. Следователно, резултатите от измерването се различават един от друг. Така че различието не произлиза от технологична грешка, а от нестабилността на самото артериално налягане.
Тъй като артериалното налягане може да се променя динамично, се препоръчва да се извършва поредица от повтарящи се измервания, за да се определи фактическата стойност на артериалното налягане.
Много е важно пациенти, които са подложени на лечение за високо артериално налягане, да предоставят на лекарите си данни за стойностите от измерванията в домашни условия. Тези данни са много важни за вземане на бъдещи терапевтични решения.

Заключение:
Технологията на осцилометричното измерване на артериалното налягане е достатъчно достоверна за оценяване на нивата на артериално налягане на пациенти, които страдат от хипо-или хипертензия.

Klaus Forstner
Physician, M.D. cd
Dipl.-Ing.

Forschungsinstitut für klinische Medizintechnik
Silberhälden 6
D - 71732 Tamm Germany