Спаси сърцето си от ТРОМБ с AFIB на Microlife !

Новини

 


 

Хипертонията и предсърдното мъждене са основните фактори за риска от инсулт.

прочети още...


 

 


Вход за дистрибутори

[ Забравена парола ]

 

Microlife RSS News

Самоизмерване на артериалното налягане: повторните измервания са важни

 

Резултатите от автоматичното измерване на артериалното налягане често се променят значително, особено при хора, страдащи от аритмия и други заболявания на сърдечно-съдовата система. Затова се налага те да бъдат измервани неколкократно. Новият метод технология МАМ (Microlife Average Mode) осигурява достоверни показания и може да бъде използван като база за надеждна диагностика и медикаментозна терапия при лечението на високото артериално налягане.

I. Причини за различия в резултатите от измерванията:

1. Артериалното налягане варира при всеки удар на сърцето.
Артериалното налягане не е статична стойност, а се променя при всеки удар на сърцето дори и в състояние на покой. И горната /систолно артериално налягане/, и долната /диастолно артериално налягане/ стойности на артериалното налягане варират с 5 до 10 mmHg при всеки удар на сърцето на здрав индивид. Тези разлики могат да бъдат значително по-големи в случай на определени кардиоваскуларни смущения.

2. Състояние на недостатъчен покой.
Това е най-честата причина за неправилно извършено самоизмерване. Ако кръвообръщението още не се е адаптирало към състояние на стабилен покой, то пулсът, систолното и диастолното артериално налягане регистрират отклонения от съответните измервания в състояние на покой. Следователно, необходимо е поне 5 минути да бъдете в покой преди да се извърши измерване на артериалното налягане.

3. Инциденти по време на измерването.
Произволни движения, мускулна дейност, кашлица, кихане, говорене, слушане и гледане /напр. на телевизия/ могат да доведат до погрешни резултати при измерване на артериалното налягане. Следователно, измерванията трябва да се извършват при условия на пълен покой и без никакво отвличане на вниманието

4. Неравномерен пулс /аритмии/.
Смущения в сърдечния ритъм могат да причинят неправилно разчитане на резултатите, а има вероятност и от проваляне на измерването. Тези смущения могат да се проявяват така, че измерващият кръвно налягане да не подозира за тях.


II. Метод за намаляване на разликите при измерване:

Горепосочените разлики в измерванията могат да бъдат намалени чрез извършване на няколко измервания и допълнително последващо изчисление на средните стойности. Тази технология се нарича МАМ технология и включва не само едно, а поне три измервания, проведени през периодични интервали. Ако при измерване на артериално налягане се намесва външен фактор, например непреднамерено последващо движение на потребителя, автоматично се извършва повторно измерване. Винаги се преценява степента на различия между отделните измервания.
 

Обикновено се извършват общо три /максимум пет/ измервания за около 3 минути.

III. Обобщение:

Трябва да се извършват повторни измервания при самоизмерване на артериалното налягане, тъй като единичните резултати могат да варират по различни причини. По принцип, повторните измервания подсигуряват вярната преценка и трябва да се прилагат при диагностициране от лекар и при самоизмерване. По тази причина клиничните измервания на артериалното налягане обикновено се повтарят неколкократно.

Единичните измервания трябва добре да се преценяват, като се имат предвид разликите. Трябва да се разпознават анормалните промени в резултат на външна намеса. Средната стойност на резултатите, получени без външна намеса, представляват достоверен резултат от измерване на артериалното налягане.

Нововъведената технология МАМ измерва артериалното налягане в много приемлив период от време /обикновено 3 минути/. Резултатът от МАМ измерването на артериалното налягане е оптимално точен, не се влияе от външни фактори, тъй като те се откриват и отстраняват в самия процес на измерване и осредняване на резултатите.


Употребата на МАМ технологията за измерване на артериалното налягане особено се препоръчва на пациенти, склонни към разлики във високото артериално налягане, най-вече ако са подложени на медикаментозно лечение. На тези пациенти се предоставя по-точно измерена стойност на артериално налягане, което дава възможност на лекаря да постави по-точна диагноза и терапевтични назначения.


Klaus Forstner
Physician, M.D. cd
Dipl.-Ing.

Forschungsinstitut für klinische Medizintechnik
Silberhälden 6
D - 71732 Tamm Germany

Tamm, May 16th, 2002