Спаси сърцето си от ТРОМБ с AFIB на Microlife !

Новини

 


 

Хипертонията и предсърдното мъждене са основните фактори за риска от инсулт.

прочети още...


 

 


Вход за дистрибутори

[ Забравена парола ]

 

Microlife RSS News

 

Система WatchBP® е набор от няколко апарата за измерване на АН:

  • WatchBP®office – клиничен апарат за използване в лекарски кабинет;
  • WatchBP®O3 – апарат-хибрид, съчетаващ три функции: за амбулаторно измерване на АН, за измерване на АН в течение на 7 дни по специална препоръчана схема за използване извън лекарския кабинет и функция за еднократно измерване;  
  • WatchBP®home – апарат за използване от пациента с функция за измерване на АН в течение на 7 дни и функция за стандартно измерване.

Лекарят лесно събира и анализира данните от всеки апарат с помощта на ПО WatchBP® Analyzer.

   

Интегриран мониторинг на артериалното налягане в съответствие със стандартите на Европейското общество по хипертония (EHS) и Американската асоциация по болести на сърцето (АНА)

   
•    Препоръките за измерване на АН, разработвани от работната група на EHS в продължение на 7 години въз основа на клинични наблюдения, предполагат системен подход към измерване на кръвното налягане на пациента, в това число при поставяне на диагноза и избор на лечение, въз основа на многократни измервания  по време на визитите в лекарския кабинет в съчетание с редовни измервания извън него.
•    Доказано е, че системното съчетаване на редовни измервания на налягане в лекарския кабинет и у дома дава по-пълна картина за състояние на налягането на пациента, което води до по-точна диагностика на хипертонията и оценка на лечението.

Внедряване на  препоръчаната процедура в ежедневната практика

•    WatchBP ситемата е създадена в помощ на практикуващите лекари, за по-бързо и по-лесно получаване на резултати от многократни измервания в съответствие с препоръките на ESH и AHA;
•    Намалява времето за извършване на последователни измервания на двете ръце и изчисляване на средната стойност;
•    Позволява контрол върху измерванията, направени от пациента - при следващия прием пациентът отива при лекаря с готови единни резултати.
   

Сътрудничество пациент + лекар при диагностика на АН и контрол на лечението

 
•      На стадий диагностика при първо и следващи посещения:
          WatchBP®office

•     Между първичното и плановото посещение:
          WatchBP®O3 или WatchBP®home

•     Веднага след назначаване и започване на лечение:
          WatchBP®office + WatchBP®O3

•     При овладяна хипертония:
          WatchBP®home